Site Office

Anna Bahadur Adhikari

Anna Bahadur Adhikari
Head Works Operator

Birkha Bahadur Ghale

Birkha Bahadur Ghale
Assistant site Incharge

Raju Gurung

Raju Gurung
Assistant Plant Operator

Sunil Pokharel

Sunil Pokharel
Assistant Plant Operator

Bhoj Bahadur Khatri

Bhoj Bahadur Khatri
Assistant Plant Operator

Kiran Chaudhary

Kiran Chaudhary
Assistant Plant Operator

Jiban Neupane

Jiban Neupane
Assistant Plant Operator

Mekh Bahadur Adhikari

Mekh Bahadur Adhikari
Assistant Plant Operator

Rupesh Gurung

Rupesh Gurung
Electrician

Lok Bahadur Shrestha

Lok Bahadur Shrestha
Mechanics

Chakra Bahadur Thapa

Chakra Bahadur Thapa
Assistant Plant Operator

Nim Bahadur Batha Magar

Nim Bahadur Batha Magar
Assistant site Incharge

Suk Bahadur Gurung

Suk Bahadur Gurung
Head Works Operator

Pahalman Budhathoki

Pahalman Budhathoki
Assistant Plant Operator

Nabin Thapa

Nabin Thapa
Head Works Operator

Man Bahadur Gurung

Man Bahadur Gurung
Security Guard

Dinesh Adhikari

Dinesh Adhikari
Cook

Rujang Gurung

Rujang Gurung
Cook