शेयर प्रमाणपत्र अभौतिकिकरण तथा बैंक खाता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सुचना

शेयर प्रमाणपत्र अभौतिकिकरण तथा बैंक खाता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सुचना

थप जानकारीको लागी मिति २०७५।०६।१६ गते मंगलबारको कारोबार दैनिक हेर्नुहोला ।