ङादी ग्रुप पावरको हकप्रद आउने, कसलाई रोज्यो बिक्री प्रबन्धक

ङादी ग्रुप पावरको हकप्रद आउने, कसलाई रोज्यो बिक्री प्रबन्धक ?